МФД

Новости и информации

Поднесување на кратките трудови

Крајниот рок за поднесување на кратките трудови за 6-тиот Конгрес на фармацијата на Македонија е продолжен до 25 Март 2016...
прочитај повеќе

Понуда за спонзори

Организацискиот одбор на 6-от Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество срдечно ги поканува фармацевтските компании ...
прочитај повеќе

Повик за кратки трудови

Научниот одбор на 6-тиот Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество донесе одлука поднесените трудови ...
прочитај повеќе