MPA

Welcome

The MACEDONIAN PHARMACEUTICAL  ASSOCIATION is the first professional association of pharmacist of Macedonia. It was formed in 1947 under the name of Association of pharmacist of the People’s Republic of Macedonia. Being a member of the Macedonian Pharmaceutical association is an honor and moral obligations of all of pharmacist living and working in Macedonia.

Activity of the Macedonian Pharmaceutical Association:

-Expert level issues in the field of pharmacy and partaking in the organizations and execution of member education in the domain of the Macedonian Pharmaceutical Association.

-The Macedonian Pharmaceutiacl Association follows the development of healthcare and pharmaceutical innovations in the Republic of Macedonia from all viewpoints and aids their through initiatives and suggestions to the problems in the said area.

-The Macedonian Pharamceutical Association nourishes and maintains the ethics of pharmacy as calling, in accordance with the Codex of Pharmaceutical Deontology

-The Macedonian Pharmaceutical Association takes on the organization and implementation of continued education and lifelong learning, thems of interest of the pharmaceutical trait.

-The Macedonian Pharmaceutical Association is also active in the domain of publishing.

The official publication of the Macedonian Pharmaceutical Association is officially released for the first time in 1954 as the Bulletin of the Macedonian Pharmaceutical Association, and from 2000 onwards, it is released under its official name Macedonian Pharmaceutical Bulletin.

Новости

КУРС ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВАКЦИНИ

Почитувани колеги, Пандемија на КОВИД-19 со која живееме последните година и пол, претставува една од најголемите здравствени кризи на современото...
Read More

СЕМИНАР,,АПТЕКАРСКА ПРАКСА ВО ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ БОЛЕСТИ”

Почитувани колеги, Во организација на Секцијата за клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво на 22.09.2021 (среда) со почеток во 17.00...
Read More

Вебинар „Стрес менаџмент и примена на природни фармацевтици во одржување на менталното здравје“

Почитувани, Во организација на Македонско фармацевтско друштво, а под покровителство на Варус ДООЕЛ Скопје, на 29.09.2020 (вторник) со почеток во...
Read More

25 Септември СВЕТСКИ ДЕН НА ФАРМАЦЕВТОТ

На 25 септември во 1912 година е формирана Интернационалната фармацевтска федерација, која ја сочинуваат 32 национални организации, академски институции и...
Read More

ИТНО И ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 7-МИ КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Почитувани професори, Почитувани предавачи, Почитувани учесници на 7 – миот Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество Како...
Read More

Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и производна опрема

Почитувани колеги Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има чест и задоволство...
Read More