МФД

Добра производна пракса – почетен курс

 

Почитувани,
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет на Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” од Скопје ќе организира различни облици на едукација од делот на Добра производна пракса – ДПП.
Настаните ќе бидат тематски и ќе се одржуваат во континуитет.
Првиот едукативен настан под наслов “Добра производна пракса – почетен курс” е планиран да се одржи на 2, 3 и 9 ноември 2019 година во просториите на Фармацевтскиот факултет.
Повеќе информации можете да добиете на : farmacevtskatehnologija@ff.ukim.edu.mk и на линкот во продолжение.

Повеќе информации

7 – ми Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија

 

Почитувани,

Ни претставува осебена чест и задовоство да Ве поканиме на 7-миот Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 13 до 17 мај 2020 година во Охрид, Метропол езерски комплекс.

Во прилог e првото соопштение и линкот за web страната на Конгресот.

7-Kongres-First announcement

http://congress.mfd.org.mk/

Семинар ”Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи 4 ти Едукативен семинар/работилница на тема:

Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 31 мај, 2019 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Семинарот е акредитиран со 8 поени од Фармацевтска комора на РМ.

Важно: Максималниот број на учесници е 40.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците
9.30-9.40 Отварање
9.40-10.30 Унапредување на безбедноста при подготовка и ракување со антинеопластични лекови
• Preparation of antineoplastic drugs: facilities, room design, personal protectiveequipment, waste disposal, accidents/cleaning Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., Институт за фармација, Военомедицинска Акaдемија, Белград, Србија

• How can we improve the safe handling of antineoplastic agents? Can devices be helpful?
Велина Глигорова, MPharm.,
Acibadem City Clinic Cancer Centar, Софија , Бугарија

10.30-11.00 Управување со цитотоксичен отпад – “spill kit” тренинг (Management of Cytotoxic Chemotherapy Spillage)
Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec.,
Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија

11.00-11.20 Дискусија
11.20-11.30 Пауза за кафе
11.30-11.50 Хемотерапија- времето како фактор за оптимална ефикасност и намалена токсичност
(What is the right timing for antineoplastic therapy)
Дева Пeтрова , MD,PhD, специјалистрадиотерапевт – онколог,
Аџибадем Систина, Скопје

11.50-12.10 Нутритивна поддршка кај онколошки пациенти
(Nutritional support in cancer patients)
Оливера Спасовска, Pharm D, специјалист по клиничка фармација,
Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија – Скопје

12.10-12.30 Фармаковигиланца во онкологија- фармацевтот во служба на пациентот
(The Pharmacovigilance pharmacist- in the service of the patient)
Зорица Наумовска, PhD, специјалист по фармакоинформатика,
Фармацевтски факултет – Скопје

12.30-12.50 Карцином поврзан умор- влијание на квалитет на живот (Cancer related fatigue: Quality of life)
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm, КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска
12.50-13.30 Пауза за ручек
14.00-15.00 Работилница
– Фармацевтот во обезбедување на индивидуализиран третман
(Pharmacist in providing individualized treatment for cancer patient , Are we ready? practice based case studies )
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm,
КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска

Рок за пријавување : до пополнување на максималниот број на учесници.
Во прилог, линк за регистрација

 

Европската недела на имунизација 23-29 април, 2018 година

Почитувани, во периодот од 23-29 април, 2018 година, Министерството за здравство по тринаесетти пат ја одбележува Европската недела на имунизација. Во рамките на оваа активност, на 21.04.2018 година (сабота),  со почеток во 12 часот во Градски парк-Бина Школка ќе се одржи централен настан од забавно едукативен карактер. На овој настан ќе учествуваат деца од градинките и училиштата од Скопје, нивните родители и наставници, а поддршка и присуство потврдија неколку амбасадори на земји од ЕУ и САД, претставници на СЗО и УНИЦЕФ, Град Скопје, Министерство за Образование, Министерство за труд и социјална работа и Владата на Република Македонија.

Уважени колеги фармацевти, Македонското фармацевтско друштво Ве повикува сите Вас како здравствени работници,  со активно професионално делување, но и со  Ваше присуство на настанот да дадете поддршка на заложбите на Министерството за здравство за афирмација на имунизацијата како најважна превентивна мерка за заштита на здравјето на децата. Повеќе информации за настанот на следниот линк:

Покана за денови на имунизација

 

 

Семинар ”Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи Семинар на тема:

Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 13 Април 2018 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Максимален број на учесници: 40.

Семинарот е акредитиран од Фармацевтска комора на РМ со 10 поени.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците

9.30-9.40 Отварање

9.40-10.30 Подготовка на антинеппластична терапија- искуство, предизвици и решенија

  • Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., раководител на лабораторија за централизирана подготовка на цитотоксична терапија, Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија
  • Ангела Јанева, MPharm , Aџибадем Систина
  • Нино Васев, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и Онкологија, Скопје

10.30-10.50 Стандарди за квалитет на фармацевтски услуги онкологија

  • Оливера Спасовска, MPharm, специјалист по клиничка фармација, Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија

10.50-11.10 Дискусија

11.10-11.20 Пауза за кафе

11.20-11.40 Несакани ефекти од имунотерапија кај пациенти со малигна болест и третман

  • Билјана Гроздановска, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје

11.40-12.00 Комплементарна и алтернативна медицина во третман на малигни заболувања

  • Светлана Кулеванова, PhD, специјалист по фитотерапија, Фармацевтски факултет – Скопје

12.00-12.20 Фармацевтска грижа – менаџирање на гастроинтестинални несакани ефекти поврзани со хемо/радиотерапија

  • Александра Капедановска Несторовска, PhD, специјалист по клиничка фармација, Фармацевтски факултет – Скопје

12.20-12.40 Пациент со малигна болест во аптека ( A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

12.40-13.00 Дискусија

13.00-14.00 Пауза за ручек

14.00-16.00 Работилница

– Пациент со малигна болест во аптека (A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

Во прилог, линк за регистрација

РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ЗАТВОРЕНА

 

ЈУБИЛЕЈ 70 ГОДИНИ МФД

Презентации од семинарот:

,,Фармацевтска грижа – современа филозофија на фармацевтската професија”

Проф.Сузана T. Јолевска, проф.Руменка Петковска

Проф.Љубица Шутуркова

Доц.Александра Капедановска

Проф.Зоран Стерјев

Проф.Александра Грозданова

Доц.Зорица Наумовска

Проф.Марија Г. Додов

Проф.Маја С. Црцаревска

 

 

Јубилеј 70 години МФД

По повод одбележувањето на јубилејот 70 години Македонско фармацевтско друштво, Друштвото, во соработка со Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје , организира семинар на тема:
„Фармацевтска грижа-современа филозофија на фармацевтската професија“
Семинарот ќе се одржи на 5. јуни 2017 година (понеделник) во хотел„ Мериот“ Скопје.
Краен рок за пријавување: 26. мај 2017 година
Котизација: 1000 денари
Семинарот е во постапка на акредитација  од страна на Фармацевтската комора на РМ со 8 поени.
Пријавувањето можете да го остварите преку следниот линк:

http://www.ff.ukim.edu.mk/ke/index_prijavise.php?prid=14

Програма на Семинарот:

http://www.mfd.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Програма-на-семинарот-.pdf

 

Избори за членови на телата

Ве известуваме дека на 25. 11. 2016 год (петок), во рамките на редовниот изборен процес, се одржаа избори за членови на телата на Македонското фармацевтско друштво.

Беа конституирани:
1. Собранието на МФД во нов состав.
За претседател на Собранието на МФД е избрана Билјана Ѓипиќ.
2. Управен одбор на МФД во нов состав.

За претседател на МФД, по иницијатива и непосреден предлог на проф. др.Сузана Трајковиќ Јолевска е избрана проф. др. Руменка Петковска.

Со желба за продолжување и продлабочување на соработката меѓу фармацевтите во Република Македонија и Македонското фармацевтско друштво.

Поднесување на кратките трудови

Ве известуваме дека на барање на голем број колеги крајниот рок за поднесување на кратките трудови за 6-тиот Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество е продолжен до 25 Март 2016. Ве молиме да имате во предвид дека ова е последно продолжување на рокот, и после 25 Март нема да биде можно поднесување.

Повеќе информации можете да најдете на web-страната на конгресот:
http://congress.mfd.org.mk/mk/index.html

Понуда за спонзори

Организацискиот одбор на 6-от Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество срдечно ги поканува фармацевтските компании како и другите компании што припаѓаат на ланецот за снабдување со лекови и медицински производи да го поддржат овој собир.

СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ

Златен спонзор – 10000 € / Сребрен спонзор – 7000 € / Бронзен спонзор – 5000 € / Спонзори – 3000 € / Подржувачи – 2000 €

Повеќе информации за СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ

Вашата пријава за СПОНЗОР/останати можности за спонзорирање, во облик на приложениот образец, испратете ја до Македонското фармацевтско друштво: Македонско фармацевтско друштво: info@mfd.org.mk