МФД

Второ соопштение 7-ми Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија

Почитувани,

Ни претставува осебена чест и задовоство да Ве поканиме на 7-миот Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 13 до 17 мај 2020 година во Охрид, Метропол езерски комплекс.

Во прилог e второто соопштение и линкот за регистрација на Конгресот.

Второ соопштение

Регистрација

 

ВАКЦИНИ – ЕФИКАСНА АЛАТКА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Македонското фармацевтско друштво заедно со експерти од Комитетот за имунизација при Министерство за здравство, во соработка со професори од Фармацевтскиот факултет-УКИМ и  Институтот за јавно здравје на 29.11.2019 година организираше стручен состанок под наслов ВАКЦИНИ – ЕФИКАСНА АЛАТКА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ . Состанокот беше придружен со веб конференција со меѓународни експерти на СЗО од Женева и Уницеф од Копенхаген. Темата на состанокот беше планирање, финансирање и набавка на вакцини, вклучително и сите чекори кои се дел од програмата за имунизација.

Пленарни предавања – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Едукативниот Семинаp – ”Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици” се одржа на 18.11.2019 година во просториите на Центарот за крводарители ”Даре Џамбаз”- Скопје. Овој семинар е дел од едукативните активности со кои се одбележува Светската недела за рационална употреба на антибиотици поддржана од Светската здравствена организација. Предавањата и активностите имаат за цел да се подигне свеста за антимикробната резистенција.

На ликот во продолжение можете да ги погледнете пленарните предавања.

Прoф. д-р Александра Грoзданoва

Проф. д-р Зоран Стерјев

Спец. Кристина Христова

Проф. Др Катарина Ставриќ

Проф.д-р Љубица Шутуркова

Проф. д-р Бистра Ангеловска

Др. Искра Печијарева Садикаријо

Спец. Бојана Филиповска

Спец. Драгана Бухов

М-р Д-р Ерјона Шаќири

Доц.Д-р. Александра Капедановска Несторовска, М-р. Марија Ѓоргиевска Арнаудова

 

 

Едукативен Семинаp – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Почитувани,
Чест ни е да ве информираме дека во склоп на Рационална употреба на антибиотици низ призмата на Едно здравје: примена, предизвици и можности (17-20 ноември 2019), Секција за клиничка фармација при Македонското Фармацевтско Друштво во соработка со Мултисекторска комисија за контрола на АМР при Министерство за здравство, Здружението на специјалисти по семејна медицина – респираторна група, Медицински факултет Скопје – Центар за семејна медицина и Македонското Фармацевтско друштво, го организира

5 – ти Едукативен семинар
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП ВО УПРАВУВАЊЕ СО АНТИБИОТИЦИ”
Датум: 18.11.2019
Локација: Центар за крводарители” Даре Џамбаз”- Скопје
Почеток: 09.00 часот

Теми на овогодишниот симпозиум се:
• улогата на клиничкиот фармацевт во рационална употреба на антибиотици
• имунизација како превенција од инфекции;
• мултидисциплинарен пристап во решавање на инфекциите,
• здравствено-економски аспекти на нерационална употреба на антибиотици;
• потрошувачка на антибиотици во болнички установи во здравственото осигурување
• потрошувачка на антибиотици во болничкиот сектор;
• модели и добри клинички практики за рационална употреба на антибиотици.

Учеството на настанот “Рационална употреба на антибиотици низ призмата на Едно здравје: примена, предизвици и можности” е бесплатно. Во прилог ви ја испраќаме прелиминарната програма.
Семинарот како облик на стручно усовршување e акредитиран согласно Правилникот на Фармацевтската комора на Македонија со 10 поени за слушатели и 13 поени за активни учесници.
Лице за контакт:
Ивана Чешмеџиевска
е-маил: info@mfd.org.mk; mfd.mpa.mk@gmail.com

Во прилог е програмата за настанот на 18.11.2019
Финална програма за 18 11 2019

 

Со почит,

Секција за клиничка фармација                           Македонско Фармацевтско Друштво

Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска                Проф.д-р Руменка Петковска

Добра производна пракса – почетен курс

 

Почитувани,
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет на Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” од Скопје ќе организира различни облици на едукација од делот на Добра производна пракса – ДПП.
Настаните ќе бидат тематски и ќе се одржуваат во континуитет.
Првиот едукативен настан под наслов “Добра производна пракса – почетен курс” е планиран да се одржи на 2, 3 и 9 ноември 2019 година во просториите на Фармацевтскиот факултет.
Повеќе информации можете да добиете на : farmacevtskatehnologija@ff.ukim.edu.mk и на линкот во продолжение.

Повеќе информации

7 – ми Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија

 

Почитувани,

Ни претставува осебена чест и задовоство да Ве поканиме на 7-миот Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 13 до 17 мај 2020 година во Охрид, Метропол езерски комплекс.

Во прилог e првото соопштение и линкот за web страната на Конгресот.

7-Kongres-First announcement

http://congress.mfd.org.mk/

Семинар ”Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи 4 ти Едукативен семинар/работилница на тема:

Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 31 мај, 2019 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Семинарот е акредитиран со 8 поени од Фармацевтска комора на РМ.

Важно: Максималниот број на учесници е 40.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците
9.30-9.40 Отварање
9.40-10.30 Унапредување на безбедноста при подготовка и ракување со антинеопластични лекови
• Preparation of antineoplastic drugs: facilities, room design, personal protectiveequipment, waste disposal, accidents/cleaning Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., Институт за фармација, Военомедицинска Акaдемија, Белград, Србија

• How can we improve the safe handling of antineoplastic agents? Can devices be helpful?
Велина Глигорова, MPharm.,
Acibadem City Clinic Cancer Centar, Софија , Бугарија

10.30-11.00 Управување со цитотоксичен отпад – “spill kit” тренинг (Management of Cytotoxic Chemotherapy Spillage)
Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec.,
Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија

11.00-11.20 Дискусија
11.20-11.30 Пауза за кафе
11.30-11.50 Хемотерапија- времето како фактор за оптимална ефикасност и намалена токсичност
(What is the right timing for antineoplastic therapy)
Дева Пeтрова , MD,PhD, специјалистрадиотерапевт – онколог,
Аџибадем Систина, Скопје

11.50-12.10 Нутритивна поддршка кај онколошки пациенти
(Nutritional support in cancer patients)
Оливера Спасовска, Pharm D, специјалист по клиничка фармација,
Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија – Скопје

12.10-12.30 Фармаковигиланца во онкологија- фармацевтот во служба на пациентот
(The Pharmacovigilance pharmacist- in the service of the patient)
Зорица Наумовска, PhD, специјалист по фармакоинформатика,
Фармацевтски факултет – Скопје

12.30-12.50 Карцином поврзан умор- влијание на квалитет на живот (Cancer related fatigue: Quality of life)
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm, КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска
12.50-13.30 Пауза за ручек
14.00-15.00 Работилница
– Фармацевтот во обезбедување на индивидуализиран третман
(Pharmacist in providing individualized treatment for cancer patient , Are we ready? practice based case studies )
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm,
КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска

Рок за пријавување : до пополнување на максималниот број на учесници.
Во прилог, линк за регистрација

 

Европската недела на имунизација 23-29 април, 2018 година

Почитувани, во периодот од 23-29 април, 2018 година, Министерството за здравство по тринаесетти пат ја одбележува Европската недела на имунизација. Во рамките на оваа активност, на 21.04.2018 година (сабота),  со почеток во 12 часот во Градски парк-Бина Школка ќе се одржи централен настан од забавно едукативен карактер. На овој настан ќе учествуваат деца од градинките и училиштата од Скопје, нивните родители и наставници, а поддршка и присуство потврдија неколку амбасадори на земји од ЕУ и САД, претставници на СЗО и УНИЦЕФ, Град Скопје, Министерство за Образование, Министерство за труд и социјална работа и Владата на Република Македонија.

Уважени колеги фармацевти, Македонското фармацевтско друштво Ве повикува сите Вас како здравствени работници,  со активно професионално делување, но и со  Ваше присуство на настанот да дадете поддршка на заложбите на Министерството за здравство за афирмација на имунизацијата како најважна превентивна мерка за заштита на здравјето на децата. Повеќе информации за настанот на следниот линк:

Покана за денови на имунизација

 

 

Семинар ”Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи Семинар на тема:

Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 13 Април 2018 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Максимален број на учесници: 40.

Семинарот е акредитиран од Фармацевтска комора на РМ со 10 поени.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците

9.30-9.40 Отварање

9.40-10.30 Подготовка на антинеппластична терапија- искуство, предизвици и решенија

  • Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., раководител на лабораторија за централизирана подготовка на цитотоксична терапија, Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија
  • Ангела Јанева, MPharm , Aџибадем Систина
  • Нино Васев, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и Онкологија, Скопје

10.30-10.50 Стандарди за квалитет на фармацевтски услуги онкологија

  • Оливера Спасовска, MPharm, специјалист по клиничка фармација, Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија

10.50-11.10 Дискусија

11.10-11.20 Пауза за кафе

11.20-11.40 Несакани ефекти од имунотерапија кај пациенти со малигна болест и третман

  • Билјана Гроздановска, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје

11.40-12.00 Комплементарна и алтернативна медицина во третман на малигни заболувања

  • Светлана Кулеванова, PhD, специјалист по фитотерапија, Фармацевтски факултет – Скопје

12.00-12.20 Фармацевтска грижа – менаџирање на гастроинтестинални несакани ефекти поврзани со хемо/радиотерапија

  • Александра Капедановска Несторовска, PhD, специјалист по клиничка фармација, Фармацевтски факултет – Скопје

12.20-12.40 Пациент со малигна болест во аптека ( A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

12.40-13.00 Дискусија

13.00-14.00 Пауза за ручек

14.00-16.00 Работилница

– Пациент со малигна болест во аптека (A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

Во прилог, линк за регистрација

РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ЗАТВОРЕНА

 

ЈУБИЛЕЈ 70 ГОДИНИ МФД

Презентации од семинарот:

,,Фармацевтска грижа – современа филозофија на фармацевтската професија”

Проф.Сузана T. Јолевска, проф.Руменка Петковска

Проф.Љубица Шутуркова

Доц.Александра Капедановска

Проф.Зоран Стерјев

Проф.Александра Грозданова

Доц.Зорица Наумовска

Проф.Марија Г. Додов

Проф.Маја С. Црцаревска