МФД

Алумни асоцијација

Алумни асоцијација

Почитувани колеги,

 Впресрет на 45-годишнината од постоењето на Фармацевтскиот факултет, Декананската управа на факултетот покренува иницијативата за воспоставување на Алумни заедница. Целта на оваа иницијатива е Факултетот да ги обнови и зацврсти врските со своите поранешни студенти и соработници, кои со своeто искуство, знаење и општествено влијание ќе можат да допринесат во промоција на академскиот углед на факултетот, угледот на фармацевтската професија, промоција и унапредувањето на модерно фармацевтско образование како и во промоција и вреднување на сите академските програми кои се реализираат на Фармацевтскиот факултет.  

Членството во Алумни асоцијацијата е отворено за сите оние кои завршиле додипломски, последипломски или докторски студии на наставните програми организирани од Фармацевтскиот факултет и сите вработени (тековни и поранешни) на Фармацевтскиот Факултет.

Ве покануваме да станете член на Алумни асоцијацијата на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Пристапницата за членство е достапна на web страната на Факултетот (http://www.ff.ukim.edu.mk/%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8/ ), на следниот линк  https://forms.office.com/r/K1eRiHgzrk или со скенирање на QR кодот подолу во пораката.

ПРИСТАПНИЦА

Проф. д-р Зоран Стерјев, Декан

Проф. д-р Ана Поцева-Пановска, Продекан за настава

Проф. д-р Ѓоше Стефков, Продекан за наука и меѓународна соработка

Фармацевтскиот Факултет

Скопје, Март, 2022