МФД

Добра производна пракса – почетен курс

Добра производна пракса – почетен курс

 

Почитувани,
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет на Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” од Скопје ќе организира различни облици на едукација од делот на Добра производна пракса – ДПП.
Настаните ќе бидат тематски и ќе се одржуваат во континуитет.
Првиот едукативен настан под наслов “Добра производна пракса – почетен курс” е планиран да се одржи на 2, 3 и 9 ноември 2019 година во просториите на Фармацевтскиот факултет.
Повеќе информации можете да добиете на : farmacevtskatehnologija@ff.ukim.edu.mk и на линкот во продолжение.

Повеќе информации