МФД

Пленарни предавања – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Пленарни предавања – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Пленарни предавања – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Едукативниот Семинаp – ”Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици” се одржа на 18.11.2019 година во просториите на Центарот за крводарители ”Даре Џамбаз”- Скопје. Овој семинар е дел од едукативните активности со кои се одбележува Светската недела за рационална употреба на антибиотици поддржана од Светската здравствена организација. Предавањата и активностите имаат за цел да се подигне свеста за антимикробната резистенција.

На ликот во продолжение можете да ги погледнете пленарните предавања.

Прoф. д-р Александра Грoзданoва

Проф. д-р Зоран Стерјев

Спец. Кристина Христова

Проф. Др Катарина Ставриќ

Проф.д-р Љубица Шутуркова

Проф. д-р Бистра Ангеловска

Др. Искра Печијарева Садикаријо

Спец. Бојана Филиповска

Спец. Драгана Бухов

М-р Д-р Ерјона Шаќири

Доц.Д-р. Александра Капедановска Несторовска, М-р. Марија Ѓоргиевска Арнаудова