МФД

Понуда за спонзори

Понуда за спонзори

Организацискиот одбор на 6-от Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество срдечно ги поканува фармацевтските компании како и другите компании што припаѓаат на ланецот за снабдување со лекови и медицински производи да го поддржат овој собир.

СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ

Златен спонзор – 10000 € / Сребрен спонзор – 7000 € / Бронзен спонзор – 5000 € / Спонзори – 3000 € / Подржувачи – 2000 €

Повеќе информации за СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ

Вашата пријава за СПОНЗОР/останати можности за спонзорирање, во облик на приложениот образец, испратете ја до Македонското фармацевтско друштво: Македонско фармацевтско друштво: info@mfd.org.mk