МФД

“Промоција на вакцинацијата во аптекa”

“Промоција на вакцинацијата во аптекa”

 

Почитувани,
Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет УКИМ во соработка со Македонско фармацевтско друштво на 21.12.2023 (четврток) со почеток во 16.30 часот на on-line платформата ZOOM организира континуирана едукација на тема:
“Промоција на вакцинацијата во аптекa”
Едукацијата ќе може да се следи и со физичко присуство во просториите на Македонско фармацевтско друштво на 21.12.2023 четврток со почеток од 16.30 ч

Линк за регистрација: https://form.jotform.com/233346582838365
Котизација: 1500 ден.
Податоци за уплата: Фармацевтски факултет
Депонент НБРМ
Буџетска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник
160010455378827
Приходна шифра: 723119
Програма: 41
Цел на дознака: за семинар
По извршената уплата, продолжете со процесот на регистрација.