МФД

СЕМИНАР,,АПТЕКАРСКА ПРАКСА ВО ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ БОЛЕСТИ”

СЕМИНАР,,АПТЕКАРСКА ПРАКСА ВО ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ БОЛЕСТИ”

СЕМИНАР,,АПТЕКАРСКА ПРАКСА ВО ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ БОЛЕСТИ”

Почитувани колеги,

Во организација на Секцијата за клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво на 22.09.2021 (среда) со почеток во 17.00 часот на  on line  платформата ZOOM можете да учествувате на Семинарот: ,,АПТЕКАРСКА ПРАКСА ВО ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИ СО МАЛИГНИ БОЛЕСТИ”
Бројот на учесници е ограничен, а цената на котизација изнесува 1200 ден.
Во продолжение се наоѓа линк со програмата и пријавен лист за сите заинтересирани учесници.
Датум и време: среда, 22 Септември 2021 во 17:00 часот
Место: On line, ZOOM платформа

Проф. д-р. Александра Капедановска Несторовска, Спец. Клиничка фармација
Координатор на Секцијата за Клиничка фармација при МФД

Оливера Спасовска, Спец. Клиничка фармација
Координатор на работна група за онколошка фармација при Секција за Клиничка фармација

Прогрaма

Пријавувањето е завршено.

Со почит,

Секција за клиничка фармација                           Македонско Фармацевтско Друштво

Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска                Проф.д-р Руменка Петковска