МФД

Семинар ”Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”

Семинар ”Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”

Семинар ”Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи Семинар на тема:

Фармацевтот-поддршка во третман и грижа на пациенти со малигни заболувања”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 13 Април 2018 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Максимален број на учесници: 40.

Семинарот е акредитиран од Фармацевтска комора на РМ со 10 поени.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците

9.30-9.40 Отварање

9.40-10.30 Подготовка на антинеппластична терапија- искуство, предизвици и решенија

  • Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., раководител на лабораторија за централизирана подготовка на цитотоксична терапија, Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија
  • Ангела Јанева, MPharm , Aџибадем Систина
  • Нино Васев, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и Онкологија, Скопје

10.30-10.50 Стандарди за квалитет на фармацевтски услуги онкологија

  • Оливера Спасовска, MPharm, специјалист по клиничка фармација, Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија

10.50-11.10 Дискусија

11.10-11.20 Пауза за кафе

11.20-11.40 Несакани ефекти од имунотерапија кај пациенти со малигна болест и третман

  • Билјана Гроздановска, MD, специјалист радиотерапевт – онколог, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје

11.40-12.00 Комплементарна и алтернативна медицина во третман на малигни заболувања

  • Светлана Кулеванова, PhD, специјалист по фитотерапија, Фармацевтски факултет – Скопје

12.00-12.20 Фармацевтска грижа – менаџирање на гастроинтестинални несакани ефекти поврзани со хемо/радиотерапија

  • Александра Капедановска Несторовска, PhD, специјалист по клиничка фармација, Фармацевтски факултет – Скопје

12.20-12.40 Пациент со малигна болест во аптека ( A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

12.40-13.00 Дискусија

13.00-14.00 Пауза за ручек

14.00-16.00 Работилница

– Пациент со малигна болест во аптека (A cancer patient in community pharmacy)

  • Дахна Арабанс, Spec. Clin. Pharm, Карловачка лјекарна, Карловац, Хрватска

Во прилог, линк за регистрација

РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ЗАТВОРЕНА