МФД

Симпозиум:”Развој на аптекарска практика и меѓупрофесионална соработка – Колку брзо може да растеме?”

Симпозиум:”Развој на аптекарска практика и меѓупрофесионална соработка – Колку брзо може да растеме?”

Симпозиум:”Развој на аптекарска практика и меѓупрофесионална соработка – Колку брзо може да растеме?”
Македонското фармацевтско друштво во соработка со Секцијата за Аптекарска практика Ви најавува Симпозиум наменет за фармацевтите во аптека и за лекарите под наслов: “Развој на аптекарска практика и меѓупрофесионална соработка – Колку брзо може да растеме?”
Датум: 8-10 ноември
Локација: Хотел Дрим, Струга