МФД

25 Септември СВЕТСКИ ДЕН НА ФАРМАЦЕВТОТ

25 Септември СВЕТСКИ ДЕН НА ФАРМАЦЕВТОТ

На 25 септември во 1912 година е формирана Интернационалната фармацевтска федерација, која ја сочинуваат 32 национални организации, академски институции и индивидуални членови и застапува повеќе од три милиони фармацевти и научници од областа на фармацијата во светот.

Фармацевтот е здравствен работник кој е експерт од областа на фармацијата и секогаш е на располагање на пациентот со својот стручен совет за правилна употреба на лековите, како и превенција од појавата на болести. Фармацевтите значајно придонесуваат за зачувување и подобрување на здравјето и унапредување на здравствената култура во целост.

Нека ни е честит 25-ти септември – Светскиот ден на фармацевтите!