МФД

Вебинар „Стрес менаџмент и примена на природни фармацевтици во одржување на менталното здравје“

Почитувани,

Во организација на Македонско фармацевтско друштво, а под покровителство на Варус ДООЕЛ Скопје, на 29.09.2020 (вторник) со почеток во 18.00 часот, можете да следите вебинар со следната агенда:

„Стрес менаџмент и примена на природни фармацевтици во одржување на менталното здравје“

  1. „Фармацевтска грижа во одржување на менталното здравје – нутрицевтици во менаџмент на стрес
    Предавач: Проф.Др. Александра Капедановска Несторовска, Фармацевтски факултет Скопје
  1. „Сладок портокал (д-лимонен) – Улога во справување со стресот“
    Предавач: Проф. Др. Ѓоше Стефков, Фармацевтски факултет Скопје
  1. „Сентис+ , краток осврт“
    Предавач: Др. Сашо Блажевски, Варус ДООЕЛ, Скопје
  1. Дискусија

На е-адресата  saso.blazevski@varus.com.mk, Ве молиме да ни ги испратите следните податоци: име и презиме, e-mail со кој сте регистрирани во Фармацевтска комора и број на лиценца, пополнета и потпишана Изјава за согласнот .

Учеството на вебинарот е бесплатно.
Следењето на вебинарот е задолжително.
Линкот со кој ќе можете да пристапите за следење на вебинарот е:

https://varus.webex.com/varus/j.php?MTID=mb7b807fd8c10271c8f60664f969d2630

Изјава за согласност

Со почит.

ИТНО И ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 7-МИ КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Почитувани професори,
Почитувани предавачи,
Почитувани учесници

на 7 – миот Конгрес по фармација во Северна Македонија со меѓународно учество

Како што објавивме со предупредувачка порака минатата недела, 7-миот Конгрес на фармација во Северна Македонија со меѓународно учество во Охрид, кој беше закажан за 13-17 мај 2020 година, ќе биде одложен за 2021 година, поради тековното ширење на Корона (SARS-CoV-2) вирус низ Европа и согласно препораките на Министерството за здравство на Република С. Македонија.
Организаторите на Конгресот се горди и благодарни што повеќе од 1.000 учесници покажаа интерес за Конгресот преку нивна регистрација и истовремено сакаат да изразат жалење за сите непријатности што може да ги предизвика оваа ситуација.
Бидејќи многу земји, универзитети и компании имаат воведени забрана за патување или пак препорака за карантин по враќањето од патување, дојдовме до заклучок дека карактерот на „Конгресот” ќе биде изгубен под овие дадени, вонредни околности. Но пред сѐ, ние чувствуваме огромна одговорност за здравјето на нашите поканети предавачи, учесници и целокупната јавност.

Сите кратки трудови што ќе бидат пријавени до 30 март 2020, ќе бидат рецензирани од страна на членовите на Научниот одбор, по што авторите ќе бидат контактирани за да одлучат дали нивните кратки трудови сакаат да бидат објавени во Mac. Pharm. Bull. vol. 66 (Suppl 1) 2020.
Новите датуми за кратки трудови во врска со Конгресот во 2021 година ќе бидат објавени во септември 2020 година.

РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕНА КОТИЗАЦИЈА: доколку сте учесник кој веќе има платено индивидуална котизација за Конгресот, Ве молиме пратете e-mail на mfd.mpa.mk@gmail.com.

Истовремено Ве информираме дека Конференцијата за медицински и ароматични растенија за земјите од Југоисточна Европа (11th CMAPSEEC) ќе биде одложена за 2-6 октомври 2020 година, хотел Гранит, Охрид, С. Македонија.
Сите кратки трудови поврзани со темите: Фармакологија и фитотерапија (биоактивност, токсичност, етнофармакологија и етноботаника), производство на растителни супстанции и препарати (култивирање, размножување, биотехнологија и преработка), 3600 канабис, откривање на лекови, контрола на квалитет и регулатива ќе може да бидат презентирани во облик на усна или постер презентација за време на Конференцијата и дополнително, истите ќе бидат објавени во Mac. Pharm. Bull. vol. 66 (Suppl 2) 2020. За новите датуми за регистрација и пријавување на кратките трудови, посетете ја: http://cmapseec.mfd.org.mk.

Претседател на Научен одбор                                                   Претседател на Организациски одбор

проф. Марија Главаш Додов                                                       проф. Руменка Петковска

Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и производна опрема

Почитувани колеги
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има чест и задоволство да ве
покани да учествувате на едукативниот настан
Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и
производна опрема
Теми кои ќе бидат обработени на едукативниот настан
–    Системи за производство и дистрибуција на вода за фармацевтска
употребa
•    Дизајн и квалификација
•    Мониторинг на системот за вода во редовното работење
–    Системи за греење, вентилација и климатизација (HVAC) во животниот
циклус на објектот
•    воспоставување кориснички барања,     проект/дизајн, изградба, пуштање во
работа/ квалификација
•    одржување на критичните параметри во чистите простории
–    Квалификација на опрема во фармацевтската индустрија
•    планирање, проектен менаџмент, подготовка на кориснички барања
•    FAT, SAT, квалификација (DQ, IQ, OQ, PQ)
•    контролни стратегии и документација
Повеќе информации за едукативниот настан можете да најдете во документот
во прилог на оваа порака.
Место на одржување: Фармацевтски факултет, Скопје
Датум и време на одржување: 21 и 22.03.2020, 10:00 часот
Котизација: 11.800,00 денари
Согласно потребите на индустријата, по завршување на семинарот на
22.03.2020 ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења со цел
учесниците да добијат сертификат од организаторот.
Краен рок за пријавување: 10.03.2020 (пријавувањето трае до наведениот
датум)
Пријавувањето се врши на следната e-mail адреса :

Второ соопштение 7-ми Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија

Почитувани,

Ни претставува осебена чест и задовоство да Ве поканиме на 7-миот Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 13 до 17 мај 2020 година во Охрид, Метропол езерски комплекс.

Во прилог e второто соопштение и линкот за регистрација на Конгресот.

Второ соопштение

Регистрација

 

ВАКЦИНИ – ЕФИКАСНА АЛАТКА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Македонското фармацевтско друштво заедно со експерти од Комитетот за имунизација при Министерство за здравство, во соработка со професори од Фармацевтскиот факултет-УКИМ и  Институтот за јавно здравје на 29.11.2019 година организираше стручен состанок под наслов ВАКЦИНИ – ЕФИКАСНА АЛАТКА ЗА ПОДОБРО ЈАВНО ЗДРАВЈЕ . Состанокот беше придружен со веб конференција со меѓународни експерти на СЗО од Женева и Уницеф од Копенхаген. Темата на состанокот беше планирање, финансирање и набавка на вакцини, вклучително и сите чекори кои се дел од програмата за имунизација.

Пленарни предавања – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Едукативниот Семинаp – ”Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици” се одржа на 18.11.2019 година во просториите на Центарот за крводарители ”Даре Џамбаз”- Скопје. Овој семинар е дел од едукативните активности со кои се одбележува Светската недела за рационална употреба на антибиотици поддржана од Светската здравствена организација. Предавањата и активностите имаат за цел да се подигне свеста за антимикробната резистенција.

На ликот во продолжение можете да ги погледнете пленарните предавања.

Прoф. д-р Александра Грoзданoва

Проф. д-р Зоран Стерјев

Спец. Кристина Христова

Проф. Др Катарина Ставриќ

Проф.д-р Љубица Шутуркова

Проф. д-р Бистра Ангеловска

Др. Искра Печијарева Садикаријо

Спец. Бојана Филиповска

Спец. Драгана Бухов

М-р Д-р Ерјона Шаќири

Доц.Д-р. Александра Капедановска Несторовска, М-р. Марија Ѓоргиевска Арнаудова

 

 

Едукативен Семинаp – Мултидисциплинарен пристап во управување со антибиотици

Почитувани,
Чест ни е да ве информираме дека во склоп на Рационална употреба на антибиотици низ призмата на Едно здравје: примена, предизвици и можности (17-20 ноември 2019), Секција за клиничка фармација при Македонското Фармацевтско Друштво во соработка со Мултисекторска комисија за контрола на АМР при Министерство за здравство, Здружението на специјалисти по семејна медицина – респираторна група, Медицински факултет Скопје – Центар за семејна медицина и Македонското Фармацевтско друштво, го организира

5 – ти Едукативен семинар
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП ВО УПРАВУВАЊЕ СО АНТИБИОТИЦИ”
Датум: 18.11.2019
Локација: Центар за крводарители” Даре Џамбаз”- Скопје
Почеток: 09.00 часот

Теми на овогодишниот симпозиум се:
• улогата на клиничкиот фармацевт во рационална употреба на антибиотици
• имунизација како превенција од инфекции;
• мултидисциплинарен пристап во решавање на инфекциите,
• здравствено-економски аспекти на нерационална употреба на антибиотици;
• потрошувачка на антибиотици во болнички установи во здравственото осигурување
• потрошувачка на антибиотици во болничкиот сектор;
• модели и добри клинички практики за рационална употреба на антибиотици.

Учеството на настанот “Рационална употреба на антибиотици низ призмата на Едно здравје: примена, предизвици и можности” е бесплатно. Во прилог ви ја испраќаме прелиминарната програма.
Семинарот како облик на стручно усовршување e акредитиран согласно Правилникот на Фармацевтската комора на Македонија со 10 поени за слушатели и 13 поени за активни учесници.
Лице за контакт:
Ивана Чешмеџиевска
е-маил: info@mfd.org.mk; mfd.mpa.mk@gmail.com

Во прилог е програмата за настанот на 18.11.2019
Финална програма за 18 11 2019

 

Со почит,

Секција за клиничка фармација                           Македонско Фармацевтско Друштво

Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска                Проф.д-р Руменка Петковска

Добра производна пракса – почетен курс

 

Почитувани,
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет на Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” од Скопје ќе организира различни облици на едукација од делот на Добра производна пракса – ДПП.
Настаните ќе бидат тематски и ќе се одржуваат во континуитет.
Првиот едукативен настан под наслов “Добра производна пракса – почетен курс” е планиран да се одржи на 2, 3 и 9 ноември 2019 година во просториите на Фармацевтскиот факултет.
Повеќе информации можете да добиете на : farmacevtskatehnologija@ff.ukim.edu.mk и на линкот во продолжение.

Повеќе информации

7 – ми Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија

 

Почитувани,

Ни претставува осебена чест и задовоство да Ве поканиме на 7-миот Конгрес на фармацијата во Република Северна Македонија со меѓународно учество што ќе се одржи од 13 до 17 мај 2020 година во Охрид, Метропол езерски комплекс.

Во прилог e првото соопштение и линкот за web страната на Конгресот.

7-Kongres-First announcement

http://congress.mfd.org.mk/

Семинар ”Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Почитувани,

Ве известуваме дека Секцијата по Клиничка фармација при Македонско фармацевтско друштво–работна група за Онколошка фармација, ќе одржи 4 ти Едукативен семинар/работилница на тема:

Онколошка фармација – Придонес во мултидисциплинарната здравствена грижа”.

Место на одржување: Конференциска сала на Queen’s хотел, Скопје (во склоп на деловниот објект Зебра)

Датум на одржување: 31 мај, 2019 година (петок).

Почеток: 09.00 часот

Котизација: 800 ден.

МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ – СЕКЦИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

с-ка: 300000003906226 , Банка депонент Кoмерцијална банка АД, Скопје

Семинарот е акредитиран со 8 поени од Фармацевтска комора на РМ.

Важно: Максималниот број на учесници е 40.

ПРОГРАМА:

9.00-9.30 Регистрација на учесниците
9.30-9.40 Отварање
9.40-10.30 Унапредување на безбедноста при подготовка и ракување со антинеопластични лекови
• Preparation of antineoplastic drugs: facilities, room design, personal protectiveequipment, waste disposal, accidents/cleaning Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec., Институт за фармација, Военомедицинска Акaдемија, Белград, Србија

• How can we improve the safe handling of antineoplastic agents? Can devices be helpful?
Велина Глигорова, MPharm.,
Acibadem City Clinic Cancer Centar, Софија , Бугарија

10.30-11.00 Управување со цитотоксичен отпад – “spill kit” тренинг (Management of Cytotoxic Chemotherapy Spillage)
Мирјана Бошковиќ, MPharm., Spec.,
Институт за фармација, Военомедицинска Акедемија, Белград, Србија

11.00-11.20 Дискусија
11.20-11.30 Пауза за кафе
11.30-11.50 Хемотерапија- времето како фактор за оптимална ефикасност и намалена токсичност
(What is the right timing for antineoplastic therapy)
Дева Пeтрова , MD,PhD, специјалистрадиотерапевт – онколог,
Аџибадем Систина, Скопје

11.50-12.10 Нутритивна поддршка кај онколошки пациенти
(Nutritional support in cancer patients)
Оливера Спасовска, Pharm D, специјалист по клиничка фармација,
Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија – Скопје

12.10-12.30 Фармаковигиланца во онкологија- фармацевтот во служба на пациентот
(The Pharmacovigilance pharmacist- in the service of the patient)
Зорица Наумовска, PhD, специјалист по фармакоинформатика,
Фармацевтски факултет – Скопје

12.30-12.50 Карцином поврзан умор- влијание на квалитет на живот (Cancer related fatigue: Quality of life)
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm, КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска
12.50-13.30 Пауза за ручек
14.00-15.00 Работилница
– Фармацевтот во обезбедување на индивидуализиран третман
(Pharmacist in providing individualized treatment for cancer patient , Are we ready? practice based case studies )
Весна Павлица, Pharm.D, PhD, Spec. Clin. Pharm,
КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб, Хрватска

Рок за пријавување : до пополнување на максималниот број на учесници.
Во прилог, линк за регистрација