МФД

Избори за членови на телата

Избори за членови на телата

Ве известуваме дека на 25. 11. 2016 год (петок), во рамките на редовниот изборен процес, се одржаа избори за членови на телата на Македонското фармацевтско друштво.

Беа конституирани:
1. Собранието на МФД во нов состав.
За претседател на Собранието на МФД е избрана Билјана Ѓипиќ.
2. Управен одбор на МФД во нов состав.

За претседател на МФД, по иницијатива и непосреден предлог на проф. др.Сузана Трајковиќ Јолевска е избрана проф. др. Руменка Петковска.

Со желба за продолжување и продлабочување на соработката меѓу фармацевтите во Република Македонија и Македонското фармацевтско друштво.