МФД

Интервју со професор др. Зоран Стерјев

Интервју со професор др. Зоран Стерјев

Интервју со проф.д-р Зоран Стерјев, декан на Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје, по повод одржувањето на
14-от Централноевропски симпозиум за фармацевтска технологија (CESPT 2023)
Прочитај го целото интервју
Прво соопштение CESPT 2023