МФД

Поднесување на кратките трудови

Поднесување на кратките трудови

Ве известуваме дека на барање на голем број колеги крајниот рок за поднесување на кратките трудови за 6-тиот Конгрес на фармацијата на Македонија со меѓународно учество е продолжен до 25 Март 2016. Ве молиме да имате во предвид дека ова е последно продолжување на рокот, и после 25 Март нема да биде можно поднесување.

Повеќе информации можете да најдете на web-страната на конгресот:
http://congress.mfd.org.mk/mk/index.html