МФД

Семинар “Онколошка Фармација”

Датум: 25.10.2013
Место: Фармацевтски факултет Скопје

Македонско фармацевтско друштво – Секција за клиничка фармација ве поканува на семинар на тема “Онколошка Фармација”.

Семинарот преставува акредитиран облик на стручно усовршување и учеството се бодира согласно Правилникот на Фармацевтска комора на Р.Македонија и Лекарска комора на Р.Македонија.

Покана

Програма