МФД

Едукативен курс превенција и рана дијагноза на меланом на кожа

Едукативен курс превенција и рана дијагноза на меланом на кожа

Едукативен курс превенција и рана дијагноза на меланом на кожа

 

Почитувани,
Eдукативниот курс ,,Карцином на кожа- мултидисциплинарен пристап во унапредување на превенција, рана дијагноза и грижа за пациенти” можете да го следите онлајн, на каналот:
Курсот е акредитиран со 4 поени за слушатели и 6 поени за предавачи од Фармацевтска комора на Македонија.
По завршување на курсот од 21:00 часот на страната на Фармацевтска комора на Македонија ќе биде поставен линк со евалуациски прашалник.
Линкот со прашалникот ќе биде достапен 24 часа од поставувањето.
Поените ќе бидат внесени директно по пополнување на прашалникот.
Датум: 7 мај, 2022 (сабота)
Време: 17:00 часот

 

https://annimedia.com.mk/m%D0%B0%D1%98-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0/